BCAA / DGLV vaardigt nieuwe Exemption uit nav Corona

Je bekijkt nu BCAA / DGLV vaardigt nieuwe Exemption uit nav Corona

Naar aanleiding van de sluiting van het luchtruim en de problemen die zich stellen voor piloten waarvan de vergunning, typerating of andere bevoegdheden vervallen, heeft DGLV een nieuwe Exemption uitgevaardigd.

Lees de volledige tekst hier. BCAA-EXEMPTIONS-FCL-2020-01

Daarmee wordt nu vastgelegd op welke manier de vergunningen en bevoegdheden kunnen worden verlengd. De tussenkomst van een examinator of instructeur is vereist!

Heb jij typeratings of een vergunning die moet worden verlengd? Contacteer ons nu, onze instructeurs / examinator kunnen jou helpen!