Landen en vertrekken op EBKW kan enkel met toelating van de uitbater. 

Omwille van de Corona maatregelen dient elke PPR request online te gebeuren. 
De indiener dient tevens de verklaring te bevestigen onderaan het formulier.

⇒ Lees ook alle informatie ivm aanvliegroutes en no-fly zones.

Online PPR aanvraag

Indien datum en tijd van vertrek (nog) niet gekend, mogen deze velden leeg blijven.
Je dient een aparte PPR in te dienen zodra deze bekend zijn.