Geo-zone voor drones rond Knokke Heliport

Het gebruik van drones in de omgeving van Knokke Heliport (EBKW) is onderworpen aan een toelating door de uitbater.  Op Droneguide (https://map.droneguide.be) staat de geo-zone aangeduid in het rood wanneer je een opzoeking doet.

Bovendien overlappen de geozones van Knokke Heliport en die van de helipad van AZ Zeno (hospitaal) bijna 50% met elkaar.

Elke dronevlucht binnen een van beide (of beide) geo-zones dient op voorhand te worden aangevraagd bij de geo-zone manager.

De geo-zone manager kan zelf de voorwaarden stellen en onafhankelijk bepalen of een aangevraagde vlucht kan worden toegelaten.

Gebruik van drones in Knokke Heist

Voorwaarden voor toelating drone vlucht geozone EBKW

  • Enkel professionele vluchten toegelaten (GEEN recreatieve vluchten)
  • RPAS piloot in het bezit van voormalige (Belgische) Klasse 1 licentie en/of EASA Open A2 licentie
  • Geregistreerd operator
  • Professionele verzekering (GEEN familiale verzekering) conform EU richtlijnen EC 785/2004 en EC 947/2019
  • Indien vliegtijd langer dan 45 minuten bedraagt of diverse vluchten verspreid over een periode langer dan 1u: verplichte inzet van een EBKW radio observator en standby radio communicator op de helihaven
  • Aflevering van een toelating evenals de inzet van radio observator / standby radio communicator is onderworpen aan een kostprijs (zie onder)

Prijzen voor toegelaten drone vluchten Knokke-Heist

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW, betaalbaar op voorhand behoudens positieve kredietcontrole.

Bemande luchtvaart & drones: hoog risico

De voorwaarden voor gebruik van drones in de geo-zone EBKW (Knokke Heliport) zijn streng omwille van het verhoogde risico.  Knokke Heliport is een veelvuldig aangevlogen helihaven waarbij er onverwacht helikopters kunnen opstijgen en landen.  

Doordat de geozone de naderingsassen omvatten vliegen helikopters op geringe hoogte en in verschillende richtingen.

Elke inbreuk in verband met illegale drones, niet-toegelaten vluchten, inbreuken op de voorwaarden, verlies van communicatie, … worden standaard gemeld aan de cel Drones van DGLV evenals aan de AAIU (Air Accident Investigation Unit) van DGLV.

Geo zone drones Knokke Heliport EBKW
Geo zone EBKW Knokke Heliport te Knokke-Heist